GDPR & integritetspolicy

  1. Insamling av information         

Vi samlar in information från dig när du registrerar dig på vår webbplats, loggar in på ditt konto, gör ett köp eller loggar ut.Den insamlade informationen inkluderar ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer. din leveransadress, fakturaadress,betalninginformation bankkontonummer etc.Dessutom tar vi automatiskt emot och sparar information från din dator och webbläsare, inklusive din IP adress, uppgifter om programvara och hårdvara och den begärda sidan.

  2. Användning av information

Genomföra ditt köp av varor och verifiera din identitet för t.ex kreditköp.Ge kundsupport och information om våra varor.Leverera varor.Eventuella garanti och reklamationsärenden.Vid ditt samtycke kommer dina personuppgifter att behandlas för att administrera ditt kundkonto, skicka ut nyhetsbrev, cookies  eller liknande tekniker. spara påbörjad orderläggning/kundkorg.Dessa uppgifter samlas även in för att följa tilllämplig lagstiftning som t.ex bokföringslag skattelagstiftning

  3. E-handelssäkerhet

Vi är dom enda som äger informationen som samlas in på den här webbplatsen.Din personligt identiferbara information kommer inte att säljas, utbytas, överföras eller delas vidare till något annat företag.Vi säljer, handlar eller på något annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter.Detta includerar inte betrodd tredje part som hjälper oss att driva vår webbplats eller vårt företag, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell.Vi delar information i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor.

  4. Säkerhet

Vi strävar efter att skydda dina personuppgifter och upprätthåller lämpliga tekniska och organitoriska åtgärder för att förhindra olämpliga eller ofrivilliga utlämnaden, användning, åtkomst, förlust, ändring eller skada av dina personuppgifter.Vårt betalföretag använder krypteringsmetoder för betalningsinformation som överförs via internet.Vi sparar dina uppgifter på säkra servrar.Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att uppfylla de syften som specificerats i denna policy samt för att följa lagstadgat bokföringslag.Vi kommer genomföra regelbundna gallringar och ta bort personuppgifter som inte längre behövs.

  5. Dina rättigheter

Du kan begära en kopia av de uppgifter vi har om dig samt verifiera den information vi har om dig. Kopian är kostnadsfri och vi strävar efter att ge dig svar inom 30 dagar. Du har rätt att få felaktig eller ofullständig information om dig själv ändrad/rättad. Om du inte längre vill att vi sparar dina uppgifter har du rätt att få dina uppgifter raderade förutsatt att de inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in för. Legala skyldigheter som t.ex. bokföringslagen som gör att vi inte genast kan radera delar av din data. Vi kommer i de fall endast spara den data som vi är skyldiga enligt lag att hålla.

  6. Samtycke

Genom att använda vår webbplats godkänner du vår intregritetpolicy